Author Details

Hanief, Muhammad

 • Vol 1, No 2 (2019) - Articles
  PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGHAFAL MUFRODAT BAHASA ARAB PADA SISWA KELAS III DI MADRASAH IBTIDAIYAH ISLAMIYAH KOTA MALANG
  Abstract  PDF
 • Vol 1, No 2 (2019) - Articles
  PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS MATA PELAJARAN BAHASA ARAB DI KELAS V MI HIDAYATUL MUBTADI’IN TASIKMADU MALANG
  Abstract  PDF
 • Vol 1, No 2 (2019) - Articles
  PENERAPAN MEDIA FLSH CARD DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB MATERI ASMAUL HAYAWANAT UNTUK MENINGKATKAN DAYA INGAT MUFRODAT DI KELAS III MI ROUDLOTUL JANNAH BORO JABUNG
  Abstract  PDF