[1]
Mubarak, F. 2023. PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF SOSIOLOG: META ANALISIS PENDEKATAN EMILE DUREKHEIM, MAX WEBER, GEORGE HERBERT MEAD, LOUIS ALTHUSSER, DAN IBNU KHALDUN. Andragogi : Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam. 5, 1 (May 2023), 11–33. DOI:https://doi.org/10.33474/ja.v5i1.19869.