[1]
Hasanah, L.F., Yunus, M., Ni’mah, M. and Fatimah, N. 2023. OPTIMALISASI ELEKTRONIK MODUL MATA PELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM DENGAN PLATFORM 3D PAGEFLIP DI MAN 1 SITUBONDO. Andragogi : Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam. 5, 1 (Jun. 2023), 47–57. DOI:https://doi.org/10.33474/ja.v5i1.20017.