Makhfud, M., & Asyuari, A. Z. M. (2023). PENGEMBANGAN KEILMUAN SANTRI MELALUI SELEKSI AKTIVIS BAHTSUL MASAIL DI MADRASAH HIDAYATUL MUBTADIIN LIRBOYO KEDIRI. Andragogi : Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam, 5(1), 72–82. https://doi.org/10.33474/ja.v5i1.20488