Makhfud, Makhfud, and A. Zaeini Misbaahuddin Asyuari. 2023. “PENGEMBANGAN KEILMUAN SANTRI MELALUI SELEKSI AKTIVIS BAHTSUL MASAIL DI MADRASAH HIDAYATUL MUBTADIIN LIRBOYO KEDIRI”. Andragogi : Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam 5 (1):72-82. https://doi.org/10.33474/ja.v5i1.20488.