Hasanah, L. F., Yunus, M., Ni’mah, M. and Fatimah, N. (2023) “OPTIMALISASI ELEKTRONIK MODUL MATA PELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM DENGAN PLATFORM 3D PAGEFLIP DI MAN 1 SITUBONDO”, Andragogi : Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam, 5(1), pp. 47–57. doi: 10.33474/ja.v5i1.20017.