Makhfud, M. and Asyuari, A. Z. M. (2023) “PENGEMBANGAN KEILMUAN SANTRI MELALUI SELEKSI AKTIVIS BAHTSUL MASAIL DI MADRASAH HIDAYATUL MUBTADIIN LIRBOYO KEDIRI”, Andragogi : Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam, 5(1), pp. 72–82. doi: 10.33474/ja.v5i1.20488.