[1]
M. Makhfud and A. Z. M. Asyuari, “PENGEMBANGAN KEILMUAN SANTRI MELALUI SELEKSI AKTIVIS BAHTSUL MASAIL DI MADRASAH HIDAYATUL MUBTADIIN LIRBOYO KEDIRI”, JA, vol. 5, no. 1, pp. 72–82, Jun. 2023.