Hasanah, L. F., M. Yunus, M. Ni’mah, and N. Fatimah. “OPTIMALISASI ELEKTRONIK MODUL MATA PELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM DENGAN PLATFORM 3D PAGEFLIP DI MAN 1 SITUBONDO”. Andragogi : Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam, vol. 5, no. 1, June 2023, pp. 47-57, doi:10.33474/ja.v5i1.20017.