Makhfud, Makhfud, and A. Zaeini Misbaahuddin Asyuari. “PENGEMBANGAN KEILMUAN SANTRI MELALUI SELEKSI AKTIVIS BAHTSUL MASAIL DI MADRASAH HIDAYATUL MUBTADIIN LIRBOYO KEDIRI”. Andragogi : Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam 5, no. 1 (June 30, 2023): 72–82. Accessed July 23, 2024. https://riset.unisma.ac.id/index.php/ja/article/view/20488.