Asyhar, B. (2015). STUDI PEMAHAMAN BUKTI DAN PEMBUKTIAN DALAM GEOMETRI EUCLID MAHASISWA JURUSAN TADRIS MATEMATIKA IAIN TULUNGAGUNG. Jurnal Pendidikan Matematika (JPM), 1(2), 127–135. https://doi.org/10.33474/jpm.v1i2.720