[1]
S. E. Walida, “PENGEMBANGAN BAHAN AJAR DALAM BENTUK MULTIMEDIA INTERAKTIF PADA MATA KULIAH TEORI GRAPH UNTUK PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS DIGITAL”, JPM, vol. 1, no. 1, pp. 53–57, Feb. 2015.