Asyhar, B. “STUDI PEMAHAMAN BUKTI DAN PEMBUKTIAN DALAM GEOMETRI EUCLID MAHASISWA JURUSAN TADRIS MATEMATIKA IAIN TULUNGAGUNG”. Jurnal Pendidikan Matematika (JPM), vol. 1, no. 2, July 2015, pp. 127-35, doi:10.33474/jpm.v1i2.720.