[1]
Lintang Ramadhani, Rofianti Anggraini, Rahmad Agus Hartanto, Riavita Maghfiroh and Muhammad Asrori 2024. ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN PEWARNA KARMIN (TELAAH ATAS FATWA MUI DAN LAJNAH BAHTSUL MASA’IL NU). An-natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner. 4, 1 (Feb. 2024), 56–70. DOI:https://doi.org/10.33474/an-natiq.v4i1.21149.