(1)
Musthofa, T.; Machmud, W. S. PERILAKU PENGGUNA TIKTOK DALAM INTERAKSI LAWAN JENIS PERSPEKTIF AL-QURAN (KAJIAN QS. AL-AHZAB AYAT 32, 33, DAN 59). An-natiq 2022, 2, 112-120.