Musthofa, T. and Machmud, W. S. (2022) “PERILAKU PENGGUNA TIKTOK DALAM INTERAKSI LAWAN JENIS PERSPEKTIF AL-QURAN (KAJIAN QS. AL-AHZAB AYAT 32, 33, DAN 59)”, An-natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, 2(2), pp. 112–120. doi: 10.33474/an-natiq.v2i2.15106.