Lintang Ramadhani, Rofianti Anggraini, Rahmad Agus Hartanto, Riavita Maghfiroh, and Muhammad Asrori. “ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN PEWARNA KARMIN (TELAAH ATAS FATWA MUI DAN LAJNAH BAHTSUL MASA’IL NU)”. An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, vol. 4, no. 1, Feb. 2024, pp. 56-70, doi:10.33474/an-natiq.v4i1.21149.