Sesung, Rusdianto, Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Indonesia