Dwi Wijayanto, Bayu, Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Indonesia