Sesung, Rusdianto, Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Indonesia